Tillsammans med Askims Badminton anordnar vi ett antal olika sportkalas. Mer infomration kring detta hittar ni i infobladet nedan.

Infoblad sportkalas.pdf