Träningsgrupper höst 2022

Tanken bakom de olika träningsgrupperna är att alla spelare ska få så jämnt motstånd som möjligt. Det finns allt från nybörjargrupper (pingisskolan) till vår elitgruppen. Den yngsta spelaren i Askims BTK är i nuläget 6 år gammal och den äldsta spelaren är 90+.

Våra tränare

Peter Nilsson
Tränaransvar: Onsdagar, Torsdagar och Fredagar

Sportsligt ansvar för träningsgrupperna.

Marcus Helin
Tränaransvar: Måndagar, Tisdagar och Torsdagar

Sportsligt ansvar för träningsgrupperna.

Axel Jensen Wallin
Tränaransvar: Onsdagar (Tillsvidare), Fredagar

Administrativt ansvar för träningsgrupperna.

Träningsgrupper

Principer för gruppindelningen i Askims BTK

  • Grupperna är uppdelade i kategorierna Elit, Tävling, Utveckling, Ungdom, Pingisskola och Motionsgrupp.
  • Vi försöker i största möjliga mån ta hänsyn till  önskemål om träningskamrater och träningstider. 
  • Vill spelare byta grupp under säsongen så måste vi kanske göra det efter spelarens kunskaper och inte efter när kompisen tränar, på lång sikt utvecklar spelarna sig bättre och träningsgrupperna får en jämn nivå fördelning
  • Tränarna tar ut de spelare som får spela i elitgruppen, ambition, träningsflit och spelstyrka är de främsta kriterierna. 

Elitgruppen

Tävlingsgruppen

Utvecklingsgruppen

Ungdomsgruppen

Motionsgruppen

Våra sponsorer